Redakcinės kolegijos pirmininkė – Prof. dr. Agota Giedrė Raišienė, Mykolo Romerio universitetas

Vykdančioji redaktorė - Dalia Karlaitė, Akademinė vadybos ir administravimo asociacija

Redakcinės kolegijos nariai:
Prof. habil. dr. Juozas Ruževičius, Vilniaus univeristetas
Prof. dr. Liudmila Bagdonienė, Kauno Technologijos universitetas
Prof. dr. Manuela Tvaronavičienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Prof. dr. Rūta Adamonienė, Mykolo Romerio universitetas
Prof. dr. Auksė Endriulaitienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Prof. dr. Diana Šaparnienė, Šiaulių universitetas
Doc. dr. Renata Korsakienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Doc. dr. Rūta Dačiulytė, Mykolo Romerio universitetas
Doc. dr. Mantas Bileišis, Mykolo Romerio universitetas
Doc. dr. Aistė Dromantaitė, Mykolo Romerio universitetas
Doc. dr. Andrius Stasiukynas, Mykolo Romerio universitetas
Doc. dr. Aurelija Ulbinaitė, Vilniaus univeristetas
Dr. Eglė Celešienė, Lietuvos edukologijos universitetas