Kas kviečiami dalyvauti?

Studentai bei jų moksliniai vadovai. Ypatingai kviečiami dalyvauti studentai, ketinantys tęsti studijas magistrantūroje ir doktorantūroje.
Planuojama mokslininko karjera, noras susieti savo gyvenimą su mokslu, o taip pat mokslinis smalsumas ir žingeidumas – tinkamas ir pakankamas argumentas dalyvauti AVADA organizuojamuose jauniesiems tyrėjams skirtuose renginiuose.

Kokia forma pasireikš dalyvavimas?

Studentai ir jų moksliniai vadovai kviečiami dalyvauti AVADA organizuojamuose jauniesiems tyrėjams skirtuose renginiuose ir teikti mokslo straipsnius, pristatančius atliktus empirinius tyrimus. Reikalavimus moksliniams straipsniams atitinkantys darbai bus publikuoti atviros prieigos elektroniniame tęstiniame recenzuojamame mokslo darbų leidinyje ‘Acta AVADA” (su ISSN, prieinamas acta.avada.lt)

Kokia dalyvavimo AVADA organizuojamuose jauniesiems tyrėjams skirtuose renginiuose nauda?

Bakalauro ir magistrantūros studijų studentams, o taip pat - magistrams, ketinantiems tęsti tyrėjo karjerą: straipsnis mokslo leidinyje – tai akivaizdus ir apčiuopiamas palypėjimas asmeninio augimo laipteliais. Be to, plačiai auditorijai paskelbti atlikto tyrimo rezultatai yra puikus įrodymas darbdaviui apie įgytas žinias, tam tikras intelektines kompetencijas ir gebėjimą bendradarbiauti su vyresnės kartos autoritetais.
Moksliniam vadovui, dėstytojui:  bendro su savo ugdytiniu straipsnio publikavimas – tai galimybė pademonstruoti  savo mokslinę ir pedagoginę kompetencijas, talentą auginti mokslo ateities kartas.

Laikas pripažinti, kad mokslininkai „pagal pašaukimą“ užgimsta ne doktorantūros, bet magistrantūros studijų metu ir anksčiau. Mintį eiti mokslo keliu dažnai įžiebia pedagogai, pirmieji gabiam studentui parodę, kas tai yra mokslo tyrimas, ir patvirtinę „Tai – prasminga. Tai – smagu. Ir tu gali tai. Jei leisi, aš tau padėsiu išmokti“.

Iki kada, kaip ir kam reikia pateikti straipsnius?

Straipsnius reikia pateikti konkretaus renginio tinklelyje apibrėžtu terminu, siunčiant e. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  ir temos eilutėje įrašant mokslo renginio pavadinimą bei autorių pavardes.

Ar visi pateikti darbai bus priimti ir išspausdinti?

Visi darbai, organizatoriams pateikti laikantis konkretaus renginio terminų, dešimties dienų laikotarpiu bus recenzuojami dviejų recenzentų iš ,,Acta AVADA‘‘ redakcinės kolegijos sudarytos ekspertų komisijos. Darbai, atitinkantys reikalavimus mokslo straipsniams, bus priimti publikavimui.

,,Acta AVADA‘‘ ekspertų komisijos geriausiais pripažintus straipsnius autoriams rekomenduosime teikti tarptautiniams mokslo žurnalams “Contemporary Research on Organization Management and Administration” (Lietuva, Slovakija) “Journal of Center European Green Innovation” (Vengrija) ir kt.

Kokie reikalavimai keliami straipsniams? Kokia turėtų būti straipsnio apimtis ir formatas?

 1. Straipsnis turi pristatyti mokslo kriterijus atitinkanti empirinį tyrimą.
 2. Pateikiami redaguoti straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis;
 3. Straipsnio apimtis - 40 000-60 000 spaudos ženklų (su tarpais). Paskutinis puslapis turi būti užpildytas ne mažiau kaip 60 %. Santrauka (nepagrindine kalba) turi sudaryti nuo 7 iki 15 teksto eilučių.
 4. Tyrimas turi būti pagrįstas teoriškai ir metodologiškai.
 5. Teoriniam pristatomos problemos tyrimo pagrindimui nenaudotini vadovėliai, metodiniai leidiniai, informacija iš internetinių pažintinio ir šviečiamojo pobūdžio tinklapių.
 6. Straipsnio formatas:
 • pavadinimas (Times New Roman, 14, normal),
 • autorių – studento ir jo mokslinio vadovo – vardai, pavardės, atstovaujama institucija/darbovietė, jos adresas, autorių el. p. adresai (Times New Roman, 10, normal),
 • santrauka  (Times New Roman, 10, Italic, eilėtarpis 1),
 • 3-5 raktiniai žodžiai (Times New Roman, 10, Italic, eilėtarpis 1),
 • straipsnio įvadas (Times New Roman, 12, normal, eilėtarpis 1),
 • straipsnio tekstas, suskirstytas skyriais ir poskyriais, skyriai ir poskyriai sunumeruoti, paryškinti  (Times New Roman, 12, normal, eilėtarpis 1),
 • išvados (Times New Roman, 12, normal, eilėtarpis 1),
 • literatūros sąrašas (Times New Roman, 10, normal, eilėtarpis 1),
 • santrauka kita nei straipsnis kalba (Times New Roman, 10, normal,  eilėtarpis 1),
 • informacija apie autorius (Times New Roman, 10, normal,; išsilavinimas, darbovietė/-ės, moksliniai interesai ar svarbiausieji pasiekimai).


Į ką galėčiau kreiptis, jei turiu klausimų, į kuriuos neradau atsakymo čia?

Prašome rašyti mums el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.