Acta AVADA, Nr.1, 2014. Atsisiųsti čia

acta avada leidinys nr1

Numerio turinys:

MACRO AND MICRO DIMENSIONS IN LITHUANIA: ARE COMPANIES AS SOCIALLY RESPONSIBLE AS THEY SHOULD BE?
Martynas VAIČIULIS, Alfonsas LAURINAVIČIUS

VIEŠOJO SEKTORIAUS INSTITUCIJŲ VEIKLOS OPTIMIZAVIMAS FORMUOJANT TEISĖS AKTŲ REGISTRĄ
Rytis JANKEVIČIUS, Ramutė NAUJIKIENĖ

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESO YPATYBIŲ ĮTAKA PROJEKTO „LIETUVOS ĮSITINKLINIMO ES SKATINIMAS“ VEIKSMINGUMUI
Raminta LUKOŠEVIČIŪTĖ, Agota Giedrė RAIŠIENĖ

VERSLO STRATEGIJOS VALDYMO YPATUMAI: DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR LIETUVOS VERSLO ĮMONIŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ
Regina JAKULEVIČIENĖ, AISTĖ DROMANTAITĖ

TURTO PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS TEISINIO REGULIAVIMO YPATUMAI IR PERSPEKTYVOS
Vytautas MOTUŽIS, Evaldas KLIMAS

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS VERSLO KONSULTACIJŲ ORGANIZACIJOSE
Veslava VASILEVSKA, Aistė DROMANTAITĖ

ANALYSIS OF EXTERNAL BUSINESS FACTORS FOR OLED DEVELOPMENT RESEARCH
Emil William THATTAKATH, Rūta ČIUTIENĖ